Base description which applies to whole site

Niet-beleidsartikel 93 Geheim

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 93 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

3.051

3.051

0

0

3.051

       

93.1

Geheime uitgaven

     
 

Geheime uitgaven

3051

3051

0

0

3051

       
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 93

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Licence