Base description which applies to whole site

3.7 Beleidsartikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 9 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

     

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

168.559

172.216

‒ 4.000

5.757

173.973

Uitgaven

168.555

172.212

‒ 4.000

5.757

173.969

Waarvan juridisch verplicht

55,3%

96,1%

  

99,9%

        

Bekostiging

32.894

32.092

600

‒ 2.267

30.425

 

Aanvullende bekostiging

32.894

32.092

600

‒ 2.267

30.425

  

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

32.894

32.092

600

‒ 2.267

30.425

Subsidies

126.721

132.879

‒ 4.600

8.192

136.471

 

Lerarenbeurs

82.060

82.060

18.240

‒ 6.800

93.500

 

Zij-instroom

25.588

29.588

‒ 5.240

13.192

37.540

 

Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo

0

0

0

0

0

 

Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

0

0

0

0

0

 

Wet Beroep leraar en Lerarenregister

2.945

2.945

0

‒ 900

2.045

 

Promotiebeurs voor leraren

0

0

0

0

0

 

Projecten professionalisering

0

0

0

0

0

 

Overige projecten

16.128

18.286

‒ 17.600

2.700

3.386

Opdrachten

3.368

3.656

0

‒ 268

3.388

 

Onderzoek, ramingen en communicatie

3.368

3.656

0

‒ 268

3.388

 

Leraren- en schoolleidersregister

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

5.572

3.585

0

100

3.685

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

5.572

3.585

0

100

3.685

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

Ontvangsten

9.000

9.000

0

0

9.000

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Subsidies

Het budget op subsidies wordt per saldo met € 3,6 miljoen opgehoogd. Dit komt door een ophoging van het budget voor de regeling zij-instroom met € 13,2 miljoen en een ophoging van de regeling regionale aanpak lerarentekort met € 2,1 miljoen. Daarnaast wordt het budget voor de regeling lerarenbeurs met € 6,8 miljoen en het budget van Wet beroep leraar en Lerarenregister met € 0,9 miljoen verlaagd. Ook is er € 4,0 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds voor de G4 aanpak lerarentekort.

Licence