Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ART. NR. 9 ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

168.559

0

168.559

3.657

172.216

‒ 1.816

‒ 1.860

‒ 1.583

‒ 1.600

Uitgaven

168.555

0

168.555

3.657

172.212

‒ 1.816

‒ 1.860

‒ 1.583

‒ 1.600

Waarvan juridisch verplicht

55,3%

55,3%

96,14%

Bekostiging

32.894

0

32.894

‒ 802

32.092

821

722

971

935

Aanvullende bekostiging

32.894

0

32.894

‒ 802

32.092

821

722

971

935

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

32.894

32.894

‒ 802

32.092

821

722

971

935

Subsidies

126.721

0

126.721

6.158

132.879

0

0

0

0

Lerarenbeurs

104.300

‒ 22.240

82.060

0

82.060

‒ 52.480

‒ 52.480

‒ 52.480

‒ 52.480

Zij-instroom

16.348

9.240

25.588

4.000

29.588

26.480

26.480

26.480

26.480

Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo

0

0

Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

0

0

Wet Beroep leraar en Lerarenregister

2.945

2.945

2.945

Promotiebeurs voor leraren

0

0

Projecten professionalisering

0

0

Overige projecten

3.128

13.000

16.128

2.158

18.286

26.000

26.000

26.000

26.000

Opdrachten

3.368

0

3.368

288

3.656

‒ 3

‒ 3

‒ 3

‒ 3

Onderzoek, ramingen en communicatie

3.368

3.368

288

3.656

‒ 3

‒ 3

‒ 3

‒ 3

Leraren- en schoolleidersregister

0

0

Bijdrage aan agentschappen

5.572

0

5.572

‒ 1.987

3.585

‒ 2.634

‒ 2.579

‒ 2.551

‒ 2.532

Dienst Uitvoering Onderwijs

5.572

5.572

‒ 1.987

3.585

‒ 2.634

‒ 2.579

‒ 2.551

‒ 2.532

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

Ontvangsten

9.000

0

9.000

9.000

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 3,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging op het instrument subsidies en dan voornamelijk bij de zijinstroom en op overige projecten (zie hieronder).

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 6,2 miljoen verhoogd. Op overige projecten is er in 2019 € 2,2 miljoen aan budget bijgekomen vanuit de eindejaarsmarge. Verder is € 4 miljoen aan het budget voor zijinstroom toegevoegd specifiek voor bèta en techniek onderwijs in het mbo. Dit is afkomstig uit de € 41 miljoen die voor bèta en techniek onderwijs beschikbaar zijn gesteld (zie de toelichting in paragraaf 2.1). Verder heeft er met het amendement Rog (35000 VIII, nr. 38) een aantal verschuivingen binnen het instrument subsidie voorgedaan.

Licence