Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.6 Beleidsartikel 8. Internationaal beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

     

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

12.785

13.375

17

‒ 809

12.583

Uitgaven

12.785

12.905

17

‒ 9

12.913

Waarvan juridisch verplicht

96,3%

96,4%

  

97,2%

        

Subsidies

321

274

17

0

291

 

Duitsland Instituut Amsterdamn (DIA)

0

0

0

0

0

 

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

0

0

0

0

0

 

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur

196

116

0

0

116

 

overige incidentele subsidies

125

158

17

0

175

Opdrachten

207

222

0

‒ 9

213

 

Beleidsonderzoek en benchmarking

100

100

0

‒ 9

91

 

Incidentele Internationale activiteiten

107

122

0

0

122

 

EU-voorzitterschap

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

11.831

11.888

0

0

11.888

 

Duitsland Instituut Amsterdamn (DIA)

800

800

3

0

803

 

OCW-vertegenwoordiging in het buitenland

0

0

0

0

0

 

Stichting Nuffic

3.858

3.858

0

0

3.858

 

Nederlandse Taalunie

2.799

2.799

57

‒ 90

2.766

 

Europa College Brugge

30

30

0

0

30

 

Unesco

20

20

0

110

130

 

OESO CERI

77

77

5

0

82

 

Fulbright Center

368

368

0

0

368

 

DCIC

0

0

0

0

0

 

Stichting Ons Erfdeel

185

185

0

0

185

 

Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training

3.074

3.131

‒ 65

0

3.066

 

EU-programma's en activiteiten

20

20

0

‒ 20

0

 

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

600

600

0

0

600

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

426

521

0

0

521

 

Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)

426

521

0

0

521

Ontvangsten

99

99

0

0

99

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 0,8 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door een bijstelling van het verplichtingenritme.

Licence