Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Tabel 14 Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Miljoenennota

Overig

        

Verplichtingen

‒ 31.169

70.262

‒ 59.495

‒ 10.767

0

      

Uitgaven

‒ 31.169

70.262

‒ 59.495

‒ 10.767

0

        
 

Loonbijstelling

 

3.430

98.014

‒ 97.495

‒ 519

0

  

waarvan programma

3.430

98.014

‒ 97.495

‒ 519

0

  

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

 

Prijsbijstelling

 

4.213

12.148

‒ 2.000

‒ 10.148

0

  

waarvan programma

2.225

12.148

‒ 2.000

‒ 10.148

0

  

waarvan apparaat

1.988

0

0

0

0

 

Onvoorzien

 

0

0

0

0

0

  

Taakstelling

‒ 38.812

‒ 39.900

40.000

‒ 100

0

  

waarvan programma

‒ 38.812

‒ 39.900

40.000

‒ 100

0

  

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

  

Overig

0

0

0

0

0

Toelichting

Uitgaven

Loonbijstelling

De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 98 miljoen).

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 12,1 miljoen).

Taakstelling

Dit betreft met name de invulling van taakstellende onderuitputting met een omvang van € 41 miljoen.

Licence