Base description which applies to whole site

2.1 Wettelijke basis

Bijdrage nationale herinneringcentra

Bij de (ver)bouw van het nationale herinneringscentrum Oranjehotel zijn financiële tegenvallers opgetreden door onder meer de aanwezigheid van asbest en Chroom-6. Vanwege deze bouwkundige tegenvallers is in 2019 aan het Oranjehotel een bijdrage toegekend van €800.000. Het Nationaal Monument Kamp Westerbork heeft in 2019 een bijdrage ontvangen van €500.000 voor onder meer reeds gemaakte kosten voor de herinrichting en vernieuwing van de educatieve boodschap van het herinneringscentrum.

Stipendiumregeling

Er is € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld aan NOC*NSF als bijdrage aan een juridische voorziening voor topsporters bij doping- en matchfixingszaken. Deze voorziening is sinds de zomer 2019 operationeel. Hiermee wordt voorzien in juridische begeleiding van topsporters, voorlichting over het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering en een bijdrageregeling om kosten te vergoeden die boven de vergoeding van de rechtsbijstandsverzekering uitstijgen.

Licence