Base description which applies to whole site

2.13 Beleidsartikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 48,2 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Er is in totaal € 47,3 miljoen minder verplicht op de bekostiging. Dit komt door diverse correctie boekingen op de verplichtingen. In de begrotingscyclus worden de verplichtingen van jaar T in jaar T-1 ingeboekt. Het verschil in verplichtingen wordt hierdoor veroorzaakt.

Uitgaven

Het budget wordt met € 0,6 miljoen verlaagd.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 1,3 miljoen verhoogd.

Licence