Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.13 Beleidsartikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 16 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

     

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

1.179.678

1.189.220

2.165

11.551

1.202.936

Waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

‒ 980

‒ 980

Waarvan overig

1.179.678

1.189.220

2.165

12.531

1.203.916

Uitgaven

1.228.371

1.235.554

3.245

12.531

1.251.330

Waarvan juridisch verplicht

99,7%

99,9%

  

99,9%

        

Bekostiging

1.106.383

1.110.995

3.390

16.913

1.131.298

 

Hoofdbekosting

707.581

704.316

2.200

13.119

719.635

 

NWO-wet en WHW

     
  

NWO

571.192

519.298

1.284

6.871

527.453

  

KNAW

89.216

89.216

311

3.742

93.269

  

KB

47.173

95.802

605

2.506

98.913

 

Aanvullende bekostiging

398.802

406.679

1.190

3.794

411.663

  

NWO Talentenontwikkeling

170.885

170.885

0

0

170.885

  

NWO TTW

8.000

8.000

0

0

8.000

  

NWO Grootschalige researchinfrastructuur

85.380

85.380

0

0

85.380

  

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

20.890

28.767

1.190

3.794

33.751

  

Poolonderzoek

3.147

3.147

0

0

3.147

  

Caribisch Nederland

2.500

2.500

0

0

2.500

  

NWO NWA

108.000

108.000

0

0

108.000

Subsidies

26.237

27.463

‒ 224

‒ 5.000

22.239

 

Stichting NLBIF

550

550

0

0

550

 

Naturalis Biodiversity Center

6.265

6.265

0

0

6.265

 

BPRC

9.608

9.608

0

0

9.608

 

NCWT/NEMO

3.366

3.366

0

0

3.366

 

STT

221

221

0

0

221

 

Stichting AAP

1.032

1.032

0

0

1.032

 

Nationale coördinatie

5.195

6.421

‒ 224

‒ 5.000

1.197

Opdrachten

300

300

79

0

379

 

Opdrachten

300

300

79

0

379

Bijdrage aan agentschappen

944

921

0

0

921

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

280

0

2

0

2

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

664

921

‒ 2

0

919

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

94.507

95.875

0

618

96.493

 

EMBC

853

941

0

0

941

 

EMBL

5.198

5.227

0

0

5.227

 

ESA

31.065

31.065

0

1.718

32.783

 

CERN

44.800

46.168

0

110

46.278

 

ESO

10.019

9.871

0

‒ 1.210

8.661

 

NTU/INL

2.572

2.603

0

0

2.603

Ontvangsten

101

101

0

0

101

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 13,7 miljoen verhoogd.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget wordt per saldo met € 20,3 miljoen verhoogd. Dit komt onder andere door diverse interdepartementale overboekingen. Enkele voorbeelden daarvan: er is € 2,5 miljoen ontvangen van het ministerie van LNV voor onderzoek naar het herstel van de biodiveriteit via NWO. Vanuit het ministerie van EZK is € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld voor instrumentontwikkeling in de ruimtevaart. Het ministerie van SZW heeft een bijdrage van € 1,0 miljoen overgeboekt voor het NWA-programma Vakkundig aan het werk/schulden en armoede.

Subsidies

Het budget wordt per saldo met € 5,2 miljoen verlaagd in verband met diverse interne overboekingen. Een voorbeeld daarvan is de overboeking van € 1,0 miljoen naar Universiteit Maastricht ten behoeve van de EInstein telescoop.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Het budget wordt per saldo met € 0,6 miljoen verhoogd.

Licence