Base description which applies to whole site

ART. NR. 16 ONDERZOEK EN WETENSCHAPSBELEID

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 16 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

1.179.678

0

1.179.678

9.542

1.189.220

‒ 50.148

‒ 53.912

‒ 55.927

‒ 57.004

Uitgaven

1.228.371

0

1.228.371

7.183

1.235.554

‒ 50.103

‒ 52.702

‒ 56.618

‒ 57.004

Waarvan juridisch verplicht

99,7%

99,7%

99,9%

Bekostiging

1.106.383

0

1.106.383

4.612

1.110.995

‒ 50.724

‒ 53.323

‒ 57.239

‒ 57.625

Hoofdbekosting

707.581

0

707.581

‒ 3.265

704.316

‒ 56.888

‒ 57.388

‒ 59.056

‒ 58.125

NWO-wet en WHW

NWO

571.192

0

571.192

‒ 51.894

519.298

‒ 56.888

‒ 57.388

‒ 59.056

‒ 58.125

KNAW

89.216

0

89.216

0

89.216

0

0

0

0

KB

47.173

0

47.173

48.629

95.802

0

0

0

0

Aanvullende bekostiging

398.802

0

398.802

7.877

406.679

6.164

4.065

1.817

500

NWO Talentenontwikkeling

170.885

0

170.885

0

170.885

0

0

0

0

NWO TTW

8.000

0

8.000

0

8.000

0

0

0

0

NWO Grootschalige researchinfrastructuur

85.380

0

85.380

0

85.380

0

0

0

0

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

20.890

0

20.890

7.877

28.767

6.164

4.065

1.817

500

Poolonderzoek

3.147

0

3.147

0

3.147

0

0

0

0

Caribisch Nederland

2.500

0

2.500

0

2.500

0

0

0

0

NWO NWA

108.000

0

108.000

0

108.000

0

0

0

0

Subsidies

26.237

0

26.237

1.226

27.463

‒ 645

‒ 645

‒ 645

‒ 645

Stichting NLBIF

550

0

550

0

550

0

0

0

0

Naturalis Biodiversity Center

6.265

0

6.265

0

6.265

0

0

0

0

BPRC

9.608

0

9.608

0

9.608

0

0

0

0

NCWT/NEMO

3.366

0

3.366

0

3.366

0

0

0

0

STT

221

0

221

0

221

0

0

0

0

Stichting AAP

1.032

0

1.032

0

1.032

0

0

0

0

Nationale coördinatie

5.195

0

5.195

1.226

6.421

‒ 645

‒ 645

‒ 645

‒ 645

Opdrachten

300

0

300

0

300

0

0

0

0

Opdrachten

300

0

300

0

300

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

944

0

944

‒ 23

921

‒ 102

‒ 102

‒ 102

‒ 102

Dienst Uitvoering Onderwijs

280

280

‒ 280

0

‒ 280

‒ 280

‒ 280

‒ 280

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

664

0

664

257

921

178

178

178

178

Bijdrage aan (inter)organisaties

94.507

0

94.507

1.368

95.875

1.368

1.368

1.368

1.368

EMBC

853

0

853

88

941

88

88

88

88

EMBL

5.198

0

5.198

29

5.227

29

29

29

29

ESA

31.065

0

31.065

0

31.065

0

0

0

0

CERN

44.800

0

44.800

1.368

46.168

1.368

1.368

1.368

1.368

ESO

10.019

0

10.019

‒ 148

9.871

‒ 117

‒ 117

‒ 117

‒ 117

NTU/INL

2.572

0

2.572

31

2.603

0

0

0

0

Ontvangsten

101

0

101

0

101

0

0

0

0

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 9,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging hangt samen met de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 4,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van onder meer de volgende mutaties:

  • Interne overboeking van € 55 miljoen naar artikel 7 (Hoger onderwijs) inzake de doorverdeling van de extra onderzoeksmiddelen voor de sectorplannen Bèta/Techniek en Social Science Humanities.

  • Interne overboeking van het budget ad € 48,6 miljoen voor de WSOB van artikel 14 (Cultuur) ten behoeve van de Koninklijke Bibliotheek.

  • De toevoeging van de loon- en prijsbijstelling (€ 1,8 miljoen); zie de toelichting in paragraaf 2.1.

  • Diverse interne en externe overboekingen van andere beleidsartikelen die het budget totaal verhogen met € 9,2 miljoen.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Het budget voor wordt per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd in verband met de toevoeging van de prijsbijstelling 2019; zie de toelichting in paragraaf 2.1.

Licence