Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2019 € 0,3 mln minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 1,7 mln minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 11,9 mln hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

Verplichtingenmutaties groter dan € 2 mln:

Er is een meerjarige verplichting vastgelegd op het gebied van Frequenties voor de jaren 2019, 2020 en 2021 waardoor er € 2,7 mln verplichtingbudget extra nodig was.

Ontvangsten

Ontvangstenmutaties groter dan € 2 mln:

De ACM is onafhankelijk in de keuze al dan niet een boete op te leggen, en ook in het bepalen van de hoogte van een op te leggen boete. Het bedrag aan boetes dat feitelijk wordt ontvangen, kan daarom flink fluctueren en is moeilijk te ramen. Er is uiteindelijk € 11,5 mln meer ontvangen dan geraamd in 2019.

Licence