Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Goed functionerende economie en markten (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Stand incidentele suppletoire begroting (3)

Mutaties 2e suppletoire begroting (4)

Stand 2e suppletoire begroting (5)= (3+4)

Mutaties Miljoennota 2020

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

197.060

209.709

209.709

7.914

49.412

267.035

Waarvan garantieverplichtingen

      

Waarvan overige verplichtingen

197.060

209.709

209.709

7.914

49.412

267.035

Uitgaven

196.389

200.660

200.660

7.914

43.262

251.836

Waarvan juridisch verplicht

 

97%

97%

  

99%

       

Subsidies

400

543

543

70

‒ 112

501

Cyber security

400

543

543

70

‒ 112

501

       

Opdrachten

11.545

11.617

11.617

‒ 542

43.545

54.620

Onderzoek & opdrachten

2.543

2.617

2.617

201

‒ 613

2.205

Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties

6.347

6.488

6.488

‒ 679

‒ 98

5.711

Digital trust centre

1.122

979

979

‒ 64

‒ 915

0

Cyber security

1.533

1.533

1.533

 

‒ 400

1.133

Terugbetaling boetes ACM

    

45.571

45.571

       

Bijdrage aan agentschappen

26.846

30.902

30.902

4.201

‒ 146

34.957

Bijdrage RVO.nl

8.756

8.701

8.701

2.677

‒ 1

11.377

Bijdrage Agentschap Telecom

18.090

22.201

22.201

1.524

‒ 145

23.580

       

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

153.794

153.824

153.824

4.076

0

157.900

Bijdrage Metrologie

9.338

9.302

9.302

181

 

9.483

Raad vvor de Accreditatie

195

261

261

‒ 20

 

241

Bijdrage ACM

714

714

714

22

 

736

Bijdrage aan het CBS

143.547

143.547

143.547

3.893

 

147.440

       

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

3.804

3.774

3.774

109

‒ 25

3.858

Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut

1.130

1.130

1.130

26

 

1.156

Bijdrage aan internationale organisaties

2.674

2.644

2.644

83

‒ 25

2.702

       

Ontvangsten

31.062

31.934

31.934

0

‒ 24.226

7.708

Ontvangsten ACM

162

162

162

  

162

Ontvangsten High Trust

30.200

30.200

30.200

 

‒ 24.246

5.954

Diverse ontvangsten

700

1.572

1.572

 

20

1.592

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingbudget wordt per saldo met € 49,4 mln verhoogd.

Dit wordt met name veroorzaakt door:

  • Terugbetaling boetes ACM (€ 45,6 mln). Eerder in 2019 heeft de ACM na een gerechtelijke uitspraak de NS de boete moeten terugbetalen die in 2017 was opgelegd en van de NS was ontvangen. Inclusief de terug te betalen wettelijke rente gaat het om een bedrag van ongeveer € 42,5 mln. Daarnaast zijn enkele lagere boetes terugbetaald.

  • Bijdrage internationale organisaties (€ 4,3 mln). De verplichting voor betaling van de contributie voor de internationale Telecommunicatie (ITU) voor de jaren 2019 t/m 2022 is meerjarig vastgelegd. Het verplichtingenbudget is hiervoor opgehoogd, de dekking hiervoor komt uit de jaren 2020, 2021 en 2022.

Uitgaven

Opdrachten

Terugbetaling boetes ACM

Zie toelichting onder de verplichtingen.

Ontvangsten

Ontvangsten High Trust

Deze mutatie betreft Ontvangsten High Trust (- € 24,2 mln). De ACM is onafhankelijk in de keuze al dan niet een boete op te leggen, en ook in het bepalen van de hoogte van een op te leggen boete. Het bedrag aan boetes dat feitelijk wordt ontvangen, kan daarom fluctueren en is moeilijk te ramen. Op basis van de gerealiseerde ontvangsten begin september van bijna € 6 mln is het verschil daarvan met de begrote € 30,2 mln afgeboekt.

Licence