Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.4. Niet-beleidsartikel 12: Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen

Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

0

75.834

11.494

102.315

80.766

96.212

90.220

Loonbijstelling

             

Prijsbijstelling

             

Nader te verdelen

0

75.834

11.494

102.315

80.766

96.212

90.220

Onvoorzien

             

Totaal uitgaven

0

75.834

11.494

102.315

80.766

96.212

90.220

Licence