Base description which applies to whole site

Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Verplichtingen

159.397

 

159.397

1.939

161.336

10.276

9.829

10.627

11.635

                   

Uitgaven

159.397

 

159.397

1.939

161.336

10.276

9.829

10.627

11.635

                   

Subsidies

30.329

 

30.329

1.757

32.086

832

682

682

682

- subsidies

30.329

 

30.329

1.757

32.086

832

682

682

682

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

44.506

 

44.506

889

45.395

907

924

924

924

- kennisopbouw TNO via EZK

42.183

 

42.183

682

42.865

699

716

716

716

- kennisopbouw NLR via EZK

517

 

517

7

524

8

8

8

8

- kennisopbouw MARIN via EZK

1.500

 

1.500

200

1.700

200

200

200

200

- overige bijdragen

306

 

306

 

306

       

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

58.993

 

58.993

‒ 6.299

52.694

8.401

8.181

9.221

10.221

- bijdrage aan de NAVO

43.571

 

43.571

4.443

48.014

9.157

8.957

10.057

11.056

- bijdrage aan internationale samenwerking

4.579

 

4.579

101

4.680

101

81

21

21

- overige bijdragen

10.843

 

10.843

‒ 10.843

 

‒ 857

‒ 857

‒ 857

‒ 856

Opdrachten

11.390

 

11.390

‒ 508

10.882

136

42

‒ 200

‒ 192

- opdrachten beleid

4.019

 

4.019

4.552

8.571

4.554

2.503

2.369

2.671

- opdrachten milieu beleid

2.000

 

2.000

‒ 100

1.900

       

- overige opdrachten

5.371

 

5.371

‒ 4.960

411

‒ 4.418

‒ 2.461

‒ 2.569

‒ 2.863

Bekostiging

3.579

 

3.579

‒ 300

3.279

       

- bekostiging diverse instellingen

3.579

 

3.579

‒ 300

3.279

       

Inkomensoverdrachten

10.600

 

10.600

6.400

17.000

       

- Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie

10.600

 

10.600

6.400

17.000

       
                   

Programmaontvangsten

     

825

825

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Het budget Bijdrage aan (inter)nationale organisaties is afgenomen met € 6,3 miljoen. Dit komt met name door de uitdeling van de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)-gelden aan andere Defensieonderdelen van € 10 miljoen en een toekenning van € 3,6 miljoen aan de bijdrage aan de NAVO door herprioritering binnen de Defensiebegroting.

Opdrachten

Het budget opdrachten beleid is met € 4,6 miljoen toegenomen en het budget overige opdrachten is met € 5,0 miljoen afgenomen. Dit komt onder andere door een herschikking van de middelen voor de uitvoering van de Defensiebrede personeelsagenda ter hoogte van € 4,6 miljoen van overige opdrachten naar opdrachten beleid.

Inkomensoverdrachten

Het budget voor inkomensoverdrachten is toegenomen met € 6,4 miljoen. Dit als gevolg van een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge van € 6,4 miljoen euro voor de Regeling Uitkering chroom-6.

Licence