Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 9 Algemeen

Tabel 14 Artikel 9 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

159.397

161.336

‒ 8.354

2.318

155.300

      

Uitgaven

159.397

161.336

‒ 5.663

‒ 373

155.300

      

Programmauitgaven

     

Subsidies(regelingen)

     

Subsidies

30.329

32.086

5.847

2.100

40.033

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

     

Kennisopbouw TNO via EZ

42.183

42.865

739

‒ 174

43.430

Kennisopbouw NLR via EZ

517

524

9

 

533

Kennisopbouw MARIN via EZ

1.500

1.700

26

174

1.900

Overige Bijdragen

11.149

306

5

 

311

Opdrachten

     

Opdrachten beleid

4.019

8.571

‒ 972

‒ 1.573

6.026

opdrachten milieu beleid

2.000

1.900

33

‒ 820

1.113

overige opdrachten

5.371

411

1.160

 

1.571

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     

Bijdrage aan de NAVO

43.571

48.014

‒ 658

571

47.927

Bijdrage aan internationale samenwerking

4.579

4.680

658

‒ 80

5.258

Overige bijdragen

  

571

‒ 571

 

Bekostiging

     

Bekostiging diverse instellingen

3.579

3.279

233

 

3.512

Inkomensoverdrachten

     

Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie

10.600

17.000

‒ 13.314

 

3.686

      
      
      

Ontvangsten

 

825

  

825

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Uitgaven

Subsidies

Het budget voor subsidies is met € 7,9 miljoen euro toegenomen. Door de coronacrisis zijn de Invictus Games 2020 afgelast en doorgeschoven naar 2021. Hiervoor is een subsidie van € 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor het veteraneninstituut en de governance veteranenzorg een subsidie van € 3,7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Opdrachten

Het budget voor opdrachten is met € 2,5 miljoen euro afgenomen. Dit komt met name door het uitdelen van de centraal gestalde gelden bij de Bestuursstaf aan Defensieonderdelen in het kader van het Humanresource model. Daarnaast is € 1 miljoen euro overgeheveld aan het ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van het project Progress.

Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie

De bestedingen voor de regeling Uitkering Chroom 6 zijn in de tijd naar achteren geschoven. Daarom is het budget met behulp van een kasschuif van € 13,5 miljoen euro beschikbaar in latere jaren.

Licence