Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 9 Algemeen

Verplichtingen

De realisatie op het verplichtingenbudget is € 12,4 mijoen euro lager dan het budget ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Grotendeels is dit het gevolg van de lagere uitgaven op subsidies als gevolg van uitstellen Invictus Games € 5,0 miljoen, latere uitkeringen ChroomVI van € 3,2 miljoen en € 2,0 miljoen voor lagere uitgaven opdrachten (meerdere activiteiten waaronder P-Agenda).

Uitgaven

Subsidies

De onderrealisatie op subsidies van € 3,1 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitstellen van de Invictus Games 2020 als gevolg van COVID-19.

Inkomensoverdrachten

De onderrealisatie voor inkomensoverdrachten betreft € 3,4 miljoen. De realisatie van de uitkeringen voor Chroom 6 kent een ander uitgavenpatrooon dan verwacht, waardoor de budgetten in eerdere jaren niet tot realisatie zijn gekomen. Dit komt bijvoorbeeld door onderzoeken van RIVM die vertraagd zijn.

Licence