Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

254.599

0

254.599

‒ 224.962

29.637

7.623

‒ 3.592

‒ 5.782

‒ 6.117

          

Uitgaven

254.599

0

254.599

‒ 4.997

249.602

8.423

‒ 3.592

‒ 5.782

‒ 6.117

Waarvan juridisch verplicht

99,2%

   

98,7%

    
          

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

28.392

0

28.392

2.247

30.639

15.225

3.134

1.266

1.255

          

Subsidies

27.546

0

27.546

2.239

29.785

15.217

3.126

1.258

1.247

Nationaal Comité

5.824

0

5.824

153

5.977

143

144

144

145

Nationale herinneringscentra

3.522

0

3.522

93

3.615

66

67

67

67

Collectieve Erkenning Indisch Nederland

2.109

0

2.109

55

2.164

56

40

26

26

Zorg- en dienstverlening

6.115

0

6.115

161

6.276

160

162

162

162

Overige

9.976

0

9.976

1.777

11.753

14.792

2.713

859

847

          

Bekostiging

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Overige

400

0

400

0

400

0

0

0

0

          

Opdrachten

421

0

421

7

428

7

7

7

7

Overige

421

0

421

7

428

7

7

7

7

          

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

25

0

25

1

26

1

1

1

1

Overige

25

0

25

1

26

1

1

1

1

          

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

226.207

0

226.207

‒ 7.244

218.963

‒ 6.802

‒ 6.726

‒ 7.048

‒ 7.372

          

Inkomensoverdrachten

215.815

0

215.815

‒ 7.576

208.239

‒ 6.845

‒ 6.885

‒ 7.010

‒ 4.924

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

215.815

0

215.815

‒ 7.576

208.239

‒ 6.845

‒ 6.885

‒ 7.010

‒ 4.924

          

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

10.392

0

10.392

332

10.724

43

159

‒ 38

‒ 2.448

SVB

8.650

0

8.650

227

8.877

223

221

216

212

PUR

1.230

0

1.230

92

1.322

‒ 193

‒ 74

‒ 269

‒ 2.745

Overige

512

0

512

13

525

13

12

15

85

          

Ontvangsten

2.901

0

2.901

0

2.901

0

0

0

0

Overige

2.901

0

2.901

0

2.901

0

0

0

0

Toelichting
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II en de herinnering aan WO II

Subsidies

Voor de erkenning, herinnering en versterking van het verleden van de Indische gemeenschap in Nederland is er € 2,4 miljoen aan extra middelen beschikbaar gesteld voor 2020, € 14,7 miljoen in 2021 en € 2,6 miljoen in 2022 en € 0,7 miljoen structureel vanaf 2023. In overleg met de Indisch Molukse gemeenschap wordt in aansluiting op de collectieve erkenning een plan uitgewerkt voor de besteding van de middelen.

Bijdrage aan Fonds Auschwitz BirkenauIn het kader van de viering van 75 jaar vrijheid zal aan het Fonds Auschwitz Birkenau een eenmalige bijdrage van € 1 miljoen worden verleend voor de instandhoudingswerkzaamheden en het behoud van alle authentieke overblijfselen van het voormalige nazi-Duitse concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz.

Bijdrage aan de International Holocoast Remenbrance Alliance (IHRA)In het kader van de viering van 75 jaar vrijheid draagt het kabinet eenmalig € 75.000 extra bij aan de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). IHRA zal de € 75.000 besteden aan een project voor brede internationale toepassing van de Recommendations for Teaching and Learning about the Holocaust. De Recommendations zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met experts uit de 34 IHRA-lidstaten.

2. Pensioenen en uiterkingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

Inkomensoverdrachten

Het betreft een neerwaartse bijstelling van € 8 miljoen op de ramingen voor tegemoetkomingen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Er is sprake van een sterke daling van het aantal personen dat recht heeft op de diverse regelingen. VWS heeft het bedrag bestemd voor deze uitkeringen hier zo nauwkeurig mogelijk op aangepast.

Licence