Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

5.238.449

0

5.238.449

39.600

5.278.049

‒ 19.800

28.200

‒ 115.700

‒ 245.000

          

Uitgaven

5.238.449

0

5.238.449

39.600

5.278.049

‒ 19.800

28.200

‒ 115.700

‒ 245.000

Waarvan juridisch verplicht

100,0%

   

100,0%

    
          

Inkomensoverdrachten

5.238.449

0

5.238.449

39.600

5.278.049

‒ 19.800

28.200

‒ 115.700

‒ 245.000

Zorgtoeslag

5.197.000

0

5.197.000

22.600

5.219.600

‒ 31.800

16.200

‒ 127.700

‒ 257.000

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

41.449

0

41.449

17.000

58.449

12.000

12.000

12.000

12.000

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting
1. Inkomensoverdrachten

ZorgtoeslagDe raming 2020 van de uitgaven zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) opwaarts bijgesteld met € 22,6 miljoen. Dit betreft het saldo van twee effecten. De zorgtoeslag komt (ruim € 30 miljoen) lager uit omdat de zorgverzekeraars de nominale premie gemiddeld € 6 lager hebben vastgesteld dan geraamd in de VWS-begroting 2020. Daar tegenover staat de verwerking van de nieuwe ramingen van het CPB.

Tegemoetkomingen specifieke zorgkostenHet budget voor de tegemoetkomingen specifieke zorgkosten is in 2020 met € 17 miljoen verhoogd. De verwachting is dat de uitgaven hoger uitvallen als gevolg van een toename van het aantal aanvragen en een snellere afhandeling door de Belastingdienst.

Licence