Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld

Tabel 6 Artikel 10. Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

6.377

‒ 5.942

‒ 435

0

      

Uitgaven

0

6.377

‒ 5.942

‒ 435

0

      

Nog te verdelen

0

6.377

‒ 5.942

‒ 435

0

Loonbijstelling

0

3.778

‒ 3.778

0

0

Prijsbijstelling

0

874

‒ 874

0

0

Nog onverdeeld

0

1.725

‒ 1.290

‒ 435

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Nog te verdelen

De Eerste Kamer heeft dit jaar extra kosten moeten maken naar aanleiding van Covid-19. Dit heeft er mee te maken dat er andersoortige werk- en vergaderplekken ingericht dienden te worden. Hierdoor zijn meer onderhoudstechnische werkzaamheden geweest om onder andere de Ridderzaal te kunnen gebruiken. Daaraan gerelateerd zijn ook extra beveiligingskosten gemaakt. Hiervoor zijn middelen overgeheveld naar de Eerste Kamer.

Licence