Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.508

1.508

12

0

1.520

      

Uitgaven

1.508

1.508

12

0

1.520

      

Materiële uitgaven

1.508

1.508

12

0

1.520

Interparlementaire betrekkingen

1.508

1.508

12

0

1.520

      

Ontvangsten

23

0

0

0

0

Licence