Base description which applies to whole site
+

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld

Tabel 10 Artikel 10. Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

4.118

‒ 4.118

0

0

      

Uitgaven

0

4.118

‒ 4.118

0

0

      

Nog te verdelen

0

4.118

‒ 4.118

0

0

Loonbijstelling

0

3.709

‒ 3.709

0

0

Prijsbijstelling

0

409

‒ 409

0

0

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Licence