Base description which applies to whole site
+

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld

Tabel 10 Budgettaire gevolgen artikel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

0

0

0

4.118

4.118

3.957

3.901

3.886

3.886

          

Uitgaven

0

0

0

4.118

4.118

3.957

3.901

3.886

3.886

Loonbijstelling

0

0

0

3.709

3709

3.555

3.497

3.482

3.482

Prijsbijstelling

0

0

0

409

409

402

404

404

404

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

Licence