Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curacao

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curacao (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.896

2.896

80

0

2.976

      

Uitgaven

2.896

2.896

80

0

2.976

      

Institutionele inrichting

2.896

2.896

80

0

2.976

Kabinet Gouverneur Curaçao

2.896

2.896

80

0

2.976

      

Ontvangsten

200

200

0

0

200

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Licence