Base description which applies to whole site

Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Veiligheid en stabiliteit (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2020

2020

2020

2020

2020

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

 

Verplichtingen

267 433

275 431

‒ 5 900

‒ 8 579

260 952

       
 

Uitgaven

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

280 326

271 337

‒ 5 900

‒ 23 999

241 438

 

waarvan juridisch verplicht

 

87%

  

99%

       

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

12 545

13 486

4 000

‒ 1 477

16 009

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Atlantische Commissie

500

556

0

0

556

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

NAVO

7 200

8 040

0

0

8 040

 

WEU

565

610

0

23

633

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

2 700

2 700

4 000

‒ 1 500

5 200

 

Veiligheidsfonds

1 580

1 580

0

0

1 580

       
       

2.2

Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme

13 251

14 205

0

2 790

16 995

 

Subsidies (regelingen)

     
 

Anti-terrorisme instituut

451

485

0

130

615

 

Contra-terrorisme

7 420

8 670

0

‒ 550

8 120

 

Cyber security

2 800

2 470

0

325

2 795

       
 

Opdrachten

     
 

Global Forum on Cyber Expertise

0

0

0

2 000

2 000

 

Contra-terrorisme

500

500

0

0

500

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Contra-terrorisme

880

880

0

1 210

2 090

 

Cyber security

1 200

1 200

0

‒ 325

875

       

2.3

Wapenbeheersing

10 873

10 873

0

‒ 273

10 600

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

IAEA

7 317

7 317

0

‒ 317

7 000

 

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

1 636

1 636

0

44

1 680

 

CTBTO

1 920

1 920

0

0

1 920

       

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

213 835

203 170

‒ 9 900

‒ 23 314

169 956

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Nederland Helsinki Comité

28

28

0

0

28

 

Stabiliteitsfonds

25 000

25 000

0

0

25 000

 

Training buitenlandse diplomaten

2 500

2 750

0

‒ 250

2 500

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

OVSE

6 000

6 000

0

‒ 250

5 750

 

Stabiliteitsfonds

61 900

59 900

0

‒ 5 000

54 900

 

VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties

98 349

98 349

0

‒ 18 000

80 349

 

Overige

58

0

0

186

186

       
 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

     
 

Inzet hoog-risico posten

20 000

11 143

‒ 9 900

0

1 243

       
       

2.5

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

29 822

29 603

0

‒ 1 725

27 878

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «MATRA»

11 822

12 626

0

‒ 1 004

11 622

 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»

0

9 131

0

‒ 964

8 167

       
 

Opdrachten

     
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»

0

0

0

965

965

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»

18 000

7 846

0

‒ 722

7 124

       
 

Ontvangsten

1 242

1 242

0

0

1 242

       

2.10

Doorberekening Defensie diversen

242

242

0

0

242

2.40

Restituties programma's

1 000

1 000

0

0

1 000

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Verplichtingen

Geen toelichting.

Uitgaven

Artikel 2.1

De uitgaven binnen het subartikel goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid stijgen per saldo met EUR 2,5 miljoen. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een verhoging van het budget voor Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid. Deze middelen worden ingezet voor bescherming en bestrijding in het kader van COVID-19 (Kamerstuk 2020Z13824).

Artikel 2.2

Het budget voor de bestrijding van internationale criminaliteit en terrorisme neemt per saldo met EUR 2,8 miljoen toe. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een bijdrage aan het Global Forum on Cyber Expertise.

Artikel 2.4

De uitgaven voor de bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband worden met EUR 33,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van een lagere Nederlandse contributie aan de VN voor crisisbeheersingsoperaties. Binnen het Stabiliteitsfonds zijn er activiteiten vertraagd in verband met COVID-19 waardoor de uitgaven dit jaar EUR 5 miljoen lager uitvallen. Daarnaast wordt er EUR 9,9 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Defensie voor de beveiliging van hoog-risico posten.

Artikel 2.5

De uitgaven binnen bevordering van transitie in prioritaire gebieden vallen EUR 1,7 miljoen lager uit dan begroot als gevolg van COVID-19. Hiervan betreft EUR 0,9 miljoen uitgaven die worden doorgeschoven naar 2021.

Ontvangsten

Geen toelichting.

Licence