Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van niet-beleidsartikel 13. Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting)(bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

54.904

‒ 54.904

0

0

      

Uitgaven

0

54.904

‒ 54.904

0

0

      

13.1 Loonbijstelling

0

22.712

‒ 22.712

0

0

13.2 Prijsbijstelling

0

25.275

‒ 25.275

0

0

13.3 Onvoorzien

0

6.917

‒ 6.917

0

0

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

13.1 Loonbijstelling

Loonbijstelling

Dit betreft de toedeling van de LPO tranche 2020.

13.2 Prijsbijstelling

Prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de LPO tranche 2020.

13.3 Onvoorzien

Onvoorzien

Dit betreft de toedeling van de LPO tranche 2020.

Licence