Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 12. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van niet-beleidsartikel 12. Algemeen (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

21.235

34.614

7.743

392

42.749

      

Uitgaven

21.235

34.614

7.743

392

42.749

      

Algemeen

21.235

34.614

7.743

392

42.749

Subsidies(regelingen)

865

893

65

199

1.157

Diverse subsidies

814

842

64

199

1.105

Koninklijk Paleis Amsterdam

51

51

1

0

52

Opdrachten

759

559

163

‒ 62

660

Diverse opdrachten

389

189

157

‒ 46

293

Internationale Samenwerking

370

370

6

‒ 16

367

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

0

255

255

Diverse bijdragen

0

0

0

255

255

Bijdrage aan agentschappen

0

9.000

0

0

9.000

SSC-ICT (eigenaarsbijdrage)

0

9.000

0

0

9.000

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

19.611

24.162

7.515

0

31.677

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

19.611

24.162

7.515

0

31.677

      

Ontvangsten

0

13.200

0

4.060

17.260

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

VPB locaties benzinestations en winning bodemmaterialen

Dit betreft een actualisatie van de in 2020 te betalen vennootschapsbelasting over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.

12.1 Algemeen

Ontvangsten

Conform de Regeling Agentschappen wordt het surplus op het eigen vermogen van SSC-ICT en FMH afgeroomd.

Licence