Base description which applies to whole site

3.14 Beleidsartikel 25. Emancipatie

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 25 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

5.626

3.675

630

282

4.587

       

Uitgaven

15.167

14.197

‒ 230

282

14.249

waarvan juridisch verplicht

78,5%

    
       

Bekostiging

8.447

8.713

0

‒ 267

8.446

Kennisinfrastructuur

8.447

8.713

0

‒ 267

8.446

 

Gender- en LHBTI-gelijkheid

8.447

8.713

 

‒ 267

8.446

Subsidies (regelingen)

3.287

3.079

0

‒ 290

2.789

Subsidieregeling emancipatie 2011

78

78

0

‒ 290

‒ 212

 

LHBTI

78

78

  

78

Subsidieregeling Gender- en LHBTI-gelijkheid 2017-2022

3.209

3.001

 

‒ 290

2.711

Opdrachten

1.205

1.065

‒ 10

369

1.424

Gender- en LHBTI-gelijkheid

1.205

1.065

‒ 10

369

1.424

Bijdrage aan medeoverheden

2.228

1.340

‒ 220

470

1.590

Gemeentefonds BZK

2.228

1.340

‒ 220

 

1.120

Gender- en LHBTI-gelijkheid

2.228

1.340

‒ 220

470

1.590

       

Ontvangsten

0

0

0

0

0

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven.

Licence