Base description which applies to whole site

3.13 Beleidsartikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 16 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

1.213.270

1.221.159

‒ 6.387

‒ 23.611

1.191.161

garantieverplichtingen

0

0

0

‒ 1.030

‒ 1.030

overige verplichtingen

1.213.270

1.221.159

‒ 6.387

‒ 22.581

1.192.191

       

Uitgaven

1.172.446

1.180.335

‒ 6.387

‒ 24.176

1.149.772

waarvan juridisch verplicht

99,8%

    
       

Bekostiging

1.049.574

1.054.469

‒ 5.415

‒ 24.655

1.024.399

Hoofdbekostiging

658.529

656.162

‒ 7.408

‒ 43.416

605.338

NWO-wet en WHW

     
 

NWO

521.225

462.831

‒ 8.427

4.574

458.978

 

KNAW

89.525

92.486

1.019

1.260

94.765

 

KB

47.779

100.845

 

‒ 49.250

51.595

Aanvullende bekostiging

391.045

398.307

1.993

18.761

419.061

 

NWO Talentenontwikkeling

165.885

165.885

 

0

165.885

 

NWO STW

8.000

8.000

 

0

8.000

 

NWO Grootschalige researchinfrastructuur

55.380

55.380

 

0

55.380

 

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

26.133

29.425

1.993

2.451

33.869

 

Poolonderzoek

3.147

3.147

 

0

3.147

 

Caribisch Nederland

2.500

2.500

 

0

2.500

 

NWO NWA

130.000

133.970

 

16.310

150.280

Subsidies (regelingen)

25.815

23.930

630

‒ 840

23.720

Stichting NLBIF

550

550

16

0

566

Naturalis Biodiversity Center

6.265

6.265

248

0

6.513

BPRC

9.608

9.608

348

1.450

11.406

NCWT/NEMO

3.366

3.366

94

0

3.460

STT

221

221

 

0

221

Stichting AAP

1.032

1.032

 

0

1.032

Nationale coördinatie

4.773

2.888

‒ 76

‒ 2.290

522

Opdrachten

340

340

0

98

438

Opdrachten

340

340

 

98

438

Bijdrage aan agentschappen

842

1.040

‒ 2

279

1.317

Dienst Uitvoering Onderwijs

2

2

‒ 2

0

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

840

1.038

 

279

1.317

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

95.875

100.556

‒ 1.600

942

99.898

EMBC

941

1.110

 

118

1.228

EMBL

5.227

5.227

 

0

5.227

ESA

31.065

32.746

‒ 1.600

0

31.146

CERN

46.168

49.707

 

824

50.531

ESO

9.902

9.081

 

0

9.081

NTU/INL

2.572

2.685

 

0

2.685

       

Ontvangsten

101

101

0

54

155

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 29,9 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door verplichtingenmutaties zonder kaseffect.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget wordt per saldo met € 30,1 miljoen verlaagd. De verlaging wordt onder andere veroorzaakt door:

 • terugdraaien van de overboeking voor de bijdrage aan de Koninklijke Bibliotheek (KB) vanwege het juist verantwoorden van deze middelen. Bij Voorjaarsnota waren deze middelen vanuit Artikel 14 (Cultuur) overgeboekt naar Artikel 16 (Onderzoek en Wetenschapsbeleid). De middelen die zijn overgeheveld, zijn voor de uitvoering van de WSOB, RA-middelen bestemd voor doorontwikkelen van de digitale bibliotheek en het dekken van de inkoop e-content door de KB;

 • bijdragen van diverse ministeries aan NWA lijn-2 programma's (€ 16,3 miljoen). Deze bijdragen bestaan onder andere uit:

  • BZK-bijdrage aan programma «Fundamenten» € 1,5 miljoen;

  • J&V-bijdrage aan programma «Jongeren en Criminaliteit» € 1,5 miljoen;

  • EZK-bijdrage aan programma «Kickstartimpuls AI» € 1,8 miljoen;

  • EZK-bijdrage aan programma «Missie A en Missie E» € 4,3 miljoen en,

  • IenW-bijdrage aan programma «Living Lab Binnenvaart» € 1,5 miljoen.

Licence