Base description which applies to whole site

2.14 Beleidsartikel 25. Emancipatie

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 0,8 miljoen verlaagd.

Uitgaven

De uitgaven worden met € 2,2 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Bijdrage aan medeoverheden

De lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door een lagere realisatie op de bijdragen aan medeoverheden. Dit komt doordat de tegemoetkoming die zou worden verstrekt aan het transgendercollectief hoger uitvalt en in 2021 zal worden uitgekeerd in plaats van in 2020. In de zomer van 2021 volgt een specifieke uitwerking van de regeling.

Licence