Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Tabel 15 Artikel 10 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.635.828

1.538.595

7.055

‒ 17.312

1.528.338

      

Uitgaven

1.635.828

1.538.595

7.782

‒ 18.039

1.528.338

      

Apparaatsuitgaven

     

Personele uitgaven

     

Eigen personeel

234.676

233.793

3.032

‒ 3.427

233.398

Externe Inhuur

3.143

11.707

250

‒ 2.938

9.019

Overige personele exploitatie

11.215

13.252

330

‒ 2.062

11.520

Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)

1.356.478

1.248.634

11.902

‒ 3.855

1.256.681

Materiële uitgaven

     

Overige materiele exploitatie

30.316

31.209

‒ 7.732

‒ 5.757

17.720

      
      
      

Ontvangsten

7.674

6.903

1.800

34.579

43.282

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Uitgaven

Materiële uitgavenHet budget op materiële uitgaven is met € 13,5 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door de toevoeging aan het budget van subsidies op artikel 9 van € 4 miljoen, een budgetoverheveling ten behoeve van defensiebrede knelpunten van € 4 miljoen en € 1,5 miljoen als onderdeel van de € 65,9 miljoen defensiebrede bijdrage ter compensatie voor Zeeland.

Ontvangsten

De ontvangsten stijgen per saldo met € 33,6 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het financieringsarrangement ABP ten behoeve van de overgang naar kapitaaldekking van de pensioenuitkeringen. In het financieringsarrangement van de overgang naar het kapitaaldekkingsstelsel (kamerstuk 26 686, nr. 5 d.d. 13 juli 2000) was voldoende saldo om de één na laatste lening van de staat aan ABP af te lossen. Het ABP had dit geld, via Defensie, geleend ter dekking van (tijdelijke) dubbele lasten die gemoeid zijn met de overgang van het omslagstelsel voor militaire pensioenen naar het kapitaaldekkingsstelsel. De terugbetaling van het ABP wordt vervolgens via Defensie teruggegeven aan het Ministerie van Financiën.

Licence