Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.335.147

1.375.318

158.983

3.716

1.538.017

      

Uitgaven

1.335.147

1.375.318

163.322

‒ 623

1.538.017

Waarvan juridisch verplicht

53%

115%

  

98%

      

Programmauitgaven

     

Opdrachten

     

Instandhouding materieel

  

8.800

 

8.800

Inkomensoverdrachten

     

Nationaal Fonds Ereschuld

 

39.465

10.757

 

50.222

Reservering Schadevergoedingen Chroom 6 Defensie

37.465

22.500

‒ 22.300

 

200

      

Apparaatsuitgaven

     

Personele uitgaven

     

Eigen personeel

593.251

606.805

‒ 4.615

4.397

606.587

Externe inhuur

3.178

4.492

22.331

2.226

29.049

Overige personele exploitatie

137.209

148.189

3.882

‒ 11.737

140.334

Attaches

12.492

13.035

  

13.035

Materiële uitgaven

     

Instandhouding infrastructuur

254.536

266.839

143.437

8.621

418.897

Overige materiële exploitatie

287.796

264.773

1.030

‒ 4.130

261.673

Attaches

9.220

9.220

  

9.220

      
      
      

Ontvangsten

81.355

87.355

 

‒ 7.000

80.355

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Uitgaven

Personele uitgavenHet budget eigen personeel wordt als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord verhoogd. Dit bestaat vooral uit de salarisverhoging per 1 juli (€ 8,7 miljoen) en de verhoging van de eindejaarsuitkering (€ 9,8 miljoen). Daarnaast vindt er een herschikking plaats van het budget voor eigen personeel naar het budget voor externe inhuur (€ 22,1 miljoen).

Het budget voor externe inhuur stijgt met € 24,6 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een herschikking binnen het budget voor personele uitgaven naar het budget voor externe inhuur (€ 22,1 miljoen). De externe inhuur wordt gefinancierd vanuit de vrijval door vacatures binnen de formatie.

Materiële uitgaven Het budget voor materiële uitgaven stijgt per saldo met € 149 miljoen. Dit wordt onder andere verklaard door een kasschuif vanuit de investeringen naar de instandhouding van het vastgoed (€ 135 miljoen). Dit betreft extra vastgoeduitgaven voor de achterstand in het onderhoud op de Defensielocaties.

Licence