Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 41 Nog onverdeeld

Tabel 20 Nog onderdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota (incl. NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

53.626

‒ 53.626

0

0

Uitgaven

0

53.626

‒ 53.626

0

0

      

Prijsbijstelling

0

21.955

‒ 21.955

 

0

Loonbijstelling

0

31.671

‒ 31.671

 

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Er zijn geen mutaties bij het artikel «Nog onverdeeld».

Licence