Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Op dit artikel is circa € 0,4 mln. meer verplicht. Daarnaast is er circa € 0,2 mln. minder uitgegeven.

Toelichting

De overschrijding van de verplichtingen hangt zoals in de veegbrief aangekondigd samen met de eerste subsidie aan het Rode Kruis (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV nr. 26). Hiervan wordt 10% (€ 1,6 mln.) pas uitbetaald bij vaststelling van de subsidie in 2021. Dit bedrag is in de tweede suppletoire begroting overgeheveld naar 2021, maar hierbij is abusievelijk ook het verplichtingenbudget overgeheveld. De verplichting is in 2020 vastgelegd, waardoor het verplichtingenbudget in 2020 wordt overschreden.

Licence