Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Verplichtingen

Garantieverplichtingen

De uitstaande garanties op de Financiënbegroting zijn bijgesteld aan de hand van de wisselkoers per 31 december 2020. De garantie aan DNB inzake IMF valt daardoor circa € 1,4 mld. lager uit. De koers van de euro ten opzichte van de SDR (Special Drawing Rights, munteenheid IMF) is gestegen. Hoewel de garantie in 2020 is opgehoogd met 500 mln. SDR, daalt door wisselkoers de waarde van deze garantie. De koers van de euro ten opzichte van de dollar is gestegen. De garanties aan de Wereldbankonderdelen IBRD en MIGA zijn daardoor met € 507 mln. verlaagd en de garantie aan de AIIB met € 68,7 mln. Daarnaast is het Nederlandse deel van de EIB ACP-OCT garantie verhoogd met € 3,6 mln. De bijstelling is het gevolg van de groei in uitstaande leningen van de EIB onder deze garantie, waarmee de Nederlandse exposure voor deze garantie ook gegroeid is.

Bijdrage aan (inter)nationale instellingen

De bijdragen aan (inter)nationale instellingen zijn bijgesteld aan de hand van de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar per 31 december 2020. De bijdragen aan de Wereldbankonderdelen IBRD en IFC zijn met respectievelijk € 3,7 mln. en € 2,3 mln verlaagd.

Uitgaven

Uitgaven

De betaling aan het wereldbankonderdeel IFC is € 2,3 mln. lager uitgevallen ten op zichte van de tweede suppletoire begroting. De betaling is bijgesteld aan de realisatiewisselkoers over 2020. De koers van de euro ten opzichte van de dollar is gestegen, waardoor de hoogte van de betaling is gedaald.

Ontvangsten

Bijdrage aan (inter)nationale instellingen

De Nederlandse kapitaalinleg aan het ESM neemt in 2020, 2021 en 2023 af als gevolg van het verlopen van de kortingsperiode van Malta, Slowakije en Estland. Deze landen dienen hun ingelegde kapitaal aan het ESM te verhogen, wat betekent dat de kapitaalinleg van andere lidstaten lager uitvalt. De teruggave voor de Slowaakse kapitaalinleg stond voor 2021 begroot, echter is deze eind december 2020 al uitbetaald (€ 7,8 mln.).

Licence