Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek- private sector

Verplichtingen

Opdrachten

De uitvoeringskosten staatsdeelnemingen en de opstartkosten voor Invest-NL vallen voor de verplichtingen € 4,4 mln. lager uit dan eerder geraamd bij de tweede suppletoire begroting.

Vermogensverschaffing

Eind 2019 is Invest-NL N.V. opgericht. Verspreid over enkele jaren ontvangt Invest-NL N.V. een kapitaalinjectie (ter waarde van € 1,7 mld.) waarvan € 330 mln. in 2020 beschikbaar was gesteld. Invest-NL heeft in 2020 geen aanvullend kapitaal nodig gehad bovenop de € 50 mln. die bij oprichting in 2019 beschikbaar is gesteld. De gereserveerde € 330 mln. in 2020 valt dus vrij.

Uitgaven

Lening KLM

Middels een Kamerbrief3 en incidentele suppletoire begroting4 heeft het kabinet op 26 juni 2020 het parlement geinformeerd over de steunmaatregelen aan KLM. Als onderdeel van het steunpakket heeft de Nederlandse staat een directe lening aan KLM met een omvang van maximaal € 1 mld. verstrekt. In 2020 heeft KLM € 277,1 mln. getrokken vanuit de directe lening. Voor 2020 valt de resterende € 722,9 mln. vrij.

Opdrachten

Zie de toelichting onder 'Verplichtingen'.

Vermogensverschaffing

Zie de toelichting onder 'Verplichtingen'.

3

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 232 nr. 41

4

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 505 nr. 1

Licence