Base description which applies to whole site

2.13 Beleidsartikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 20,2 miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Er is in totaal voor € 20,4 miljoen meer verplicht op de bekostiging. Dit komt door diverse correctieboekingen op de verplichtingen, zoals ook al eerder is gemeld in de brief waarin de beleidsmatige mutaties na de Tweede Suppletoire Begroting zijn toegelicht (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 VIII, nr. 148). In de begrotingscyclus worden de verplichtingen van jaar T in jaar T-1 ingeboekt. Het verschil in verplichtingen wordt hierdoor veroorzaakt.

Uitgaven

De uitgaven zijn hetzelfde gebleven.

Licence