Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 98 Algemeen

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 6,5 miljoen en de uitgaven zijn 4,7 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd.

Deze onderputting is met name ontstaan op de volgende budgetten:

Op subsidies is € 0,9 miljoen aan verplichtingen en 0,6 miljoen aan uitgaven minder realiseerd. Dit komt door minder subsidieaanvragen in 2020.

Op opdrachten overig is bij de verplichtingen € 5,4 miljoen en bij de uitgaven 3,8 miljoen minder gerealiseerd. Mede in relatie tot de grote drukte rond de steunmaatregelen (waaronder Tozo) zijn diverse verplichtingen en uitgaven bij onderzoeksopdrachten, primaire processen, voorlichting en overige opdrachten lager uitgevallen dan begroot.

Licence