Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Toelichting

Uitgaven

De gerealiseerde uitgaven zijn € 14,4 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd.

Enkele verklaringen voor de onderuitputting worden hieronder genoemd.

  • Bij de grootste post personeel houdt dit voor een groot deel verband met corona: het duurt langer om vacatures in te vullen en er zijn minder reis- en opleidingskosten.

  • Ook bij materieel is er sprake van minder uitgaven door corona. Er zijn minder kosten voor vergaderingen en catering.

  • Ten slotte is er in algemene zin sprake van vertraging waardoor niet alle facturen in 2020 werden ontvangen en de bijbehorende uitgaven doorschuiven naar 2021.

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten zijn 2,2 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd.

Het grootste deel van de slotwetmutatie heeft betrekking op ontvangsten van de RSO. Het gaat om facturen voor schoonmaakwerkzaamheden waarvan betaling niet in 2020 zal plaatsvinden maar in 2021.

Licence