Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 99 Onverdeeld

Toelichting

Uitgaven en Verplichtingen

De gerealiseerde verplichtigen en uitgaven zijn € 1,8 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd. Na de Najaarsnota is op deze middelen geen beroep meer gedaan en zijn deze vrijgevallen.

Licence