Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld

Tabel 6 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021(3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

0

0

0

4.975

4.975

3.782

3.749

3.749

3.838

          

Uitgaven

0

0

0

4.975

4.975

3.782

3.749

3.749

3.838

          

Nog te verdelen

         

Loonbijstelling

0

0

0

2.808

2.808

2.575

2.541

2.540

2.638

Prijsbijstelling

   

1.382

1.382

1.207

1.208

1.209

1.200

Onvoorzien

0

0

0

785

785

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Nog te verdelen

Loonbijstelling en Prijsbijstelling

De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling wordt toegevoegd aan de begroting van de Staten-Generaal.

Onvoorzien

De eindejaarsmarge wordt toegevoegd aan de begroting van de Staten-Generaal.

Licence