Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld

Tabel 6 Artikel 10. Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

4.975

‒ 4.975

0

0

      

Uitgaven

0

4.975

‒ 4.975

0

0

      

Nog te verdelen

     

Loonbijstelling

0

2.808

‒ 2.808

0

0

Prijsbijstelling

0

1.382

‒ 1.382

0

0

Onvoorzien

0

785

‒ 785

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties Miljoennota

Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Eindejaarsmarge Eerste Kamer

Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge (EJM) op begrotingshoofdstuk IIA. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringsprocessen.

Eindejaarsmarge Tweede Kamer

Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge op begrotingshoofdstuk IIA. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringsprocessen.

Correctie loon- en prijsbijstelling

Bij de toedeling van de loon- en prijsbijstelling is er per abuis een fout gemaakt in het afboeken van de loonbijstelling en de prijsbijstelling op artikel 10. Met deze mutatie wordt deze fout gecorrigeerd.

Correctie loon- en prijsbijstelling

Bij de toedeling van de loon- en prijsbijstelling is er per abuis een fout gemaakt in het afboeken van de loonbijstelling en de prijsbijstelling op artikel 10. Met deze mutatie wordt deze fout gecorrigeerd.

Licence