Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)

3

Beheer, onderhoud en vervanging

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2022(7)

Mutaties2023(8)

Mutaties2024(9)

Mutaties2025(10)

Verplichtingen

 

146.299

 

146.299

36.434

182.733

70.846

69.382

‒ 15.875

 

Uitgaven

 

154.524

 

154.524

31.693

186.217

71.846

71.967

‒ 15.875

 

waarvan juridisch verplicht

    

79%

    

3.01

Watermanagement

7.458

 

7.458

 

7.458

    

3.01.01

Watermanagement

7.458

 

7.458

 

7.458

    
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.458

 

7.458

 

7.458

    

3.02

Beheer onderhoud en vervanging

147.066

 

147.066

31.693

178.759

71.846

71.967

‒ 15.875

 

3.02.01

Waterveiligheid

110.524

 

110.524

26.035

136.559

35

35

  
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

110.524

 

110.524

26.035

136.559

35

35

  

3.02.02

Zoetwatervoorziening

18.962

 

18.962

86

19.048

76.339

76.263

  
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

18.962

 

18.962

86

19.048

76.339

76.263

  

3.02.03

Vervanging

17.580

 

17.580

5.572

23.152

‒ 4.528

‒ 4.331

‒ 15.875

 

Ontvangsten

          
Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 36,4 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 31,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, een verhoging ad € 6,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, kasschuiven vanuit latere jaren van € 24,7 miljoen en een verhoging in 2022 en 2023 in verband met een overboekingen binnen het Deltafonds.

Saldo 2020

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 6,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Kasschuiven

Aan 2021 wordt vanuit latere jaren € 24,7 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning, onder andere in verband met stuw Linne wegens herstelkosten als gevolg van een aanvaring en het inrichten van tijdelijke bemaalinstallaties Ijmuiden.

Overboekingen binnen Deltafonds

In 2022 en 2023 wordt in totaal € 6,6 miljoen naar artikel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging overgeboekt voor het project Noordervaart ten behoeve van de watervoorziening in de Peel.

Licence