Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art.1 Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

8.874

0

8.874

0

8.874

0

0

0

0

          

Uitgaven

8.874

0

8.874

0

8.874

0

0

0

0

          

Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

8.874

0

8.874

0

8.874

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence