Base description which applies to whole site
+

2.8 Artikel 9. Kiesraad

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Kiesraad (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3.766

5.902

246

‒ 197

5.951

      

Uitgaven

4.947

7.083

246

‒ 197

7.132

      

Institutionele inrichting

     

Kiesraad

4.947

7.083

246

‒ 197

7.132

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Institutionele inrichting

Kiesraad

Door een uitloop in de planning van de werkzaamheden omtrent het beheer en onderhoud van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) vinden de uitgaven die hier mee gemoeid zijn niet plaats in 2021 maar in 2022.

Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. De Kiesraad ontvangt een deel van deze middelen.

Licence