Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.157

2.543

67

‒ 298

2.312

      

Uitgaven

2.157

2.543

67

‒ 298

2.312

      

Institutionele inrichting

     

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

2.157

2.543

67

‒ 298

2.312

      

Ontvangsten

75

75

0

0

75

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

Als gevolg van Covid-19 vinden er in de bedrijfsvoering van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten minder uitgaven plaats.

Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten ontvangt een deel van deze middelen.

Licence