Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld

Tabel 17 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

57.728

‒ 57.728

0

0

      

Uitgaven

0

57.728

‒ 57.728

0

0

      

Loonbijstelling

0

16.139

‒ 16.139

0

0

Prijsbijstelling

0

41.589

‒ 41.589

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

Loonbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2021.

Prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2021.

Licence