Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 12. Algemeen

Tabel 16 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

242.706

260.172

1.689

3.940

265.801

      

Uitgaven

12.706

30.172

1.689

2.802

34.663

      

Subsidies (regelingen)

     

Diverse subsidies

854

982

85

80

1.147

Koninklijk Paleis Amsterdam

52

52

1

0

53

Opdrachten

     

(Inter)nationale samenwerking

507

407

‒ 188

‒ 35

184

Diverse opdrachten

315

315

‒ 29

0

286

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Diverse bijdragen

0

‒ 23

266

‒ 63

180

Bijdrage aan agentschappen

     

SSC-ICT (eigenaarsbijdrage)

0

1.600

0

0

1.600

POK - BZK transparant

0

0

0

916

916

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

   

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

10.978

26.839

1.554

1.570

29.963

      

Ontvangsten

0

34.580

0

1.570

36.150

1

Inclusief de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1).

Toelichting

Uitgaven

Vennootschapsbelasting

Dit betreft een actualisatie van de in 2021 te betalen vennootschapsbelasting over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Uitgaven

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

Dit betreft de uitgaven voor de vennootsschapsbelasting voor de voorlopige aanslagen 2020 en 2021 en de herziene aangifte 2018.

Ontvangsten

Dit betreft ontvangsten uit voorlopige aanslagen voor de vennootschapsbelasting, die naar beneden zijn bijgesteld over de jaren 2016, 2017 en 2019. De middelen komen weer beschikbaar voor de uitgaven voor de jaren 2020 en 2021.

Licence