Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.14 Beleidsartikel 25. Emancipatie

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 25 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

4.601

13.555

‒ 120

‒ 22

13.413

       

Uitgaven

14.147

22.166

‒ 54

‒ 656

21.456

waarvan juridisch verplicht

78,5%

    
       

Bekostiging

8.507

8.685

0

0

8.685

Kennisinfrastructuur: Gender- en LHBTI- gelijkheid

8.507

8.685

0

0

8.685

Subsidies (regelingen)

3.222

2.915

446

61

3.422

Gender- en LHBTI-gelijkheid 2017-2022

3.222

2.915

446

61

3.422

Opdrachten

1.204

879

0

‒ 30

849

Opdrachten

1.204

879

0

‒ 30

849

Bijdrage aan medeoverheden

1.214

9.687

‒ 9.000

‒ 687

0

Gemeentefonds gender- en LHBTI-gelijkeid

1.214

9.687

‒ 9.000

‒ 687

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

0

8.500

0

8.500

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

8.500

0

8.500

       

Ontvangsten

0

0

0

0

0

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

De uitgaven zijn met € 0,7 miljoen verlaagd. De verplichtingen zijn met € 0,1 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument

Bijdrage aan Medeoverheden

De uitgaven zijn verlaagd met € 0,7 miljoen. Deels door een ophoging van de bijdrage die de gemeente Amersfoort ontvangt in het kader van het programma Regenboogsteden. Daarnaast doet zich een meevaller voor door minder aanvragen vanuit gemeenten voor een bijdrage aan de programma's Veilige steden en Regenboogsteden.

Licence