Base description which applies to whole site

2.14 Beleidsartikel 25. Emancipatie

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 7,8 miljoen verlaagd.

Uitgaven

De uitgaven worden met € 7,4 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Bijdrage aan medeoverheden

De lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door een lagere realisatie op de bijdrage aan medeoverheden. Dit komt doordat € 6,9 miljoen van de in totaal € 8,5 miljoen op de tegemoetkoming voor de regeling «Tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985 - 2014» niet is uitgekeerd in 2021. Deze middelen worden middels een overlopende verplichting meegenomen naar 2022.

Licence