Base description which applies to whole site

3.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutatie Miljoenennota1

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

60.011

59.921

3.290

1.284

64.495

      

Uitgaven

59.046

58.956

3.220

1.284

63.460

waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

      

1 Meteorologie en seismologie

42.326

42.236

2.893

1.284

46.413

Bijdragen aan agentschappen

38.986

38.896

956

1.284

41.136

Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

38.986

38.896

956

1.284

41.136

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

3.340

3.340

1.937

0

5.277

Waarvan contr. ECMWF (HGIS)

2.400

2.400

2.007

0

4.407

Waarvan overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

940

940

‒ 70

0

870

      

2 Aardobservatie

16.720

16.720

327

0

17.047

Bijdragen aan agentschappen

16.720

16.720

327

0

17.047

Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

16.720

16.720

327

0

17.047

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,6 miljoen verhoogd. Hiervan is € 3,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 1,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verplichtingenmutaties zijn met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,5 miljoen verhoogd. Hiervan is € 3,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 1,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

1 Meteorologie en seismologie

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het budget voor bijdragen aan agentschappen met € 1,3 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door:

  • Het budget wordt opgehoogd met € 0,2 miljoen voor het uitvoeren van het impulsprogramma KNMI Global. Het impulsprogramma heeft als doel de om de internationale inzet binnen het KNMI gecontroleerd te laten ontwikkelen.

  • Naar verwachting vallen de personeelskosten hoger uit dan begroot door minder opgenomen verlof in verband met COVID-19 in 2021. Het budget voor bijdragen aan agentschappen is met € 0,4 miljoen verhoogd om een extra reservering te treffen ten behoeve van het openstaande verlofsaldo.

  • Het budget wordt met € 0,4 miljoen opgehoogd voor investeringen op het gebied van hybride werken.

  • Daarnaast hebben er verschillende kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het budget per saldo met € 0,3 miljoen is opgehoogd.

Licence