Base description which applies to whole site

2.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 voor een bedrag van € 2,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan en is € 0,03 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Tot slot zijn er geen slotverschillen bij de ontvangsten.

Verplichtingen

Verplichtingenmutaties groter dan € 1 miljoen:

  • Voor de betaling van ECMWF contributie 2020 is ten onrechte het verplichtingenbudget opgehoogd. De verplichting voor de betaling van de ECMWF contributie was reeds in 2020 vastgelegd. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van het verplichtingenbudget met € 1,9 miljoen.

Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de verplichtingen van in totaal € 0,2 miljoen.

Uitgaven

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Licence